Blog

Podział majątku wspólnego małżonków

Umowny podział majątku wspólnego Zgodnie z treścią przepisu art. 1037§ 1 k.p.c. w zw. z art. 46 k.r.o. można przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej. Umowny podział majątku wspólnego jest dokonywany przez zawarcie umowy: gdy w skład majątku wchodzą ruchomości – umowa może być zawarta w dowolnej formie, gdy chodzi o nieruchomości… czytaj więcej »

Rozrządzenia na wypadek śmierci

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub… czytaj więcej »

Udział adwokata w postępowaniu karnym

Adwokat bierze udział w postępowaniu karnym w następujących rolach: obrońca podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrońca oskarżonego w postępowaniu sądowym, pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego lub subsydiarnego w postępowaniu sądowym. Adwokat może udzielić porady prawnej osobie, która posiada wiedzę, że znajduję się w kręgu zainteresowań organów ścigania, której jeszcze nie postawiono… czytaj więcej »
Alimenty rodziców na rzecz dzieci

Alimenty rodziców na rzecz dzieci

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 133 § 3 k.r.o. stanowi, iż rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem… czytaj więcej »
przesłanki do orzeczenia rozwodu

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Zgodnie z przepisem art. 56 § 1 k.r.o. jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. W myśl art. 56 § 2 k.r.o. mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków… czytaj więcej »
odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowanie i zadośćuczynienie – naprawienie szkody majątkowej i niemajątkowej na osobie powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego wiąże się z odpowiedzialnością karną za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, oraz z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Z odpowiedzialnością odszkodowawczą związane jest naprawienie szkody powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego (na osobie i w mieniu). Sprawca wypadku może odpowiadać na zasadzie ryzyka lub na zasadzie winy. Odpowiedzialność sprawcy uregulowana jest w przepisie art. 436 k.c. … czytaj więcej »

Zobacz co nowego na blogu

  • Podział majątku wspólnego małżonkówPodział majątku wspólnego małżonków
    Umowny podział majątku wspólnego Zgodnie z treścią przepisu art. 1037§ 1 k.p.c. w zw. z art. 46 k.r.o. można przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej. Umowny podział majątku wspólnego jest dokonywany przez zawarcie umowy: gdy w skład majątku wchodzą ruchomości – umowa może być zawarta w dowolnej formie, gdy chodzi o nieruchomości – umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.   Sądowy ...
  • Rozrządzenia na wypadek śmierciRozrządzenia na wypadek śmierci
    Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, ...
  • Udział adwokata w postępowaniu karnymUdział adwokata w postępowaniu karnym
    Adwokat bierze udział w postępowaniu karnym w następujących rolach: obrońca podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrońca oskarżonego w postępowaniu sądowym, pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego lub subsydiarnego w postępowaniu sądowym. Adwokat może udzielić porady prawnej osobie, która posiada wiedzę, że znajduję się w kręgu zainteresowań organów ścigania, której jeszcze nie postawiono zarzutów. Zgodnie z przepisem art. 71 k.p.k. za podejrzanego uważa się ...
Zobacz wszystkie