Adwokat Daria Skórska prowadzi następujące rodzaje spraw:

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • naruszenie prawa własności nieruchomości
  • podział nieruchomości
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności nieruchomości
  • zasiedzenie prawa własnosci nieruchomości
  • wpis do księgi wieczystej i hipoteka