Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają wiedzy prawniczej, psychologicznej i doświadczenia życiowego, które są niezbędne na każdym etapie postępowania sądowego.

Adwokat Daria Skórska prowadzi następujące sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwód
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • alimenty
 • ustalenie pochodzenia dziecka i ojcostwa
 • uznanie ojcostwa
 • bezskuteczność uznania ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • przysposobienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli