Adwokat Daria Skórska świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego reprezentując strony w postępowaniu przed organami administracyjnymi, oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria oferuje sporządzenie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń).

Prawo administracyjne może dotyczyć każdej dziedziny życia (m.in. spraw związanych z obywatelstwem, działaniem organów samorządowych i organów państwowych, prowadzenie procesu budowlanego, oraz związanych z otrzymaniem koncesji, pozwolenia, zezwolenia).