Adwokat Daria Skórska prowadzi następujące rodzaje spraw:

  • odszkodowania i zadośćuczynienie (m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych)
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów, opieki innych osób
  • zwrot kosztów utraconego zarobku
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraconych zarobków, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu
  • renta tymczasowa
  • kapitalizacja renty