Adwokat Daria Skórska prowadzi następujące rodzaje spraw:

  • sprawy o zapłatę
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • pomoc prawna przy negocjacjach
  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców oraz reprezentacja w sporach sądowych 
  • doradztwo prawne na etapie zakładania działalności gospodarczej
  • pomoc prawna przy tworzeniu spółek (z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek cywilnych),
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.