Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w procesie karnym związaną z obroną podejrzanego/oskarżonego, oraz z reprezentacją pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego.

Adwokat Daria Skórska reprezentuje strony w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, oraz w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria oferuje sporządzenie aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego/ prywatnego, wniosku o odroczenie wykonania kary, wniosku o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności, wniosek o rozłożenie grzywny na raty, wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, oraz środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, kasacja).